HUNDERVERK - Guiden till ett framgångsrikt riktat arbete med vårdhund inom vård, skola och omsorg

Jag hjälper er med att:

- Införa riktat arbete med vårdhund i er verksamhet, med aktiviteter och/eller terapi.

- Få mera information om vårdhundsarbete genom en föreläsning.

- Förstå och dra nytta av hur hunden kan användas som motivator inom terapi, rehabilitering och utbildning.

 

 

 

Målgrupper, personer med:

 
- Förvärvade hjärnskador
- Stroke
- Demens
- Fysisk funktionsnedsättning
- Psykisk funktionsnedsättning
- Depression, oro,  ångest
- Barn och ungdomar med särskilda behov (ex. neuropsykiatriska diagnoser)
 
Hundassisterade aktiviteter/interventioner används för att öka/påverka/förbättra:
 
- Sinnesstämning
- Koncentration, motivation
- Aktivitetsförmåga
- Språk och uttrycksförmåga
- Minne
- Balans
- Hand-och armfunktion
- Ben-och bålfunktion
- Socialt samspel
- SFT Social Färdighetsträning
- ADL
- KASAM
 

Jag är verksam i hela Gävleborg.

 VÄLKOMMEN att kontakta mig på 0709-729 147 eller mija@hunderverk.nu

TV-reportage!

Fredag 31 maj, visades det ett nytt reportage om mitt och hundarnas arbete. Se länken:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/hundarnas-uppdrag-att-forbattra-aldres-halsa

~~~~~~~~~~~~~~~